کار برتر - چهار سال برنامه ریزی برای كودتای نرم
دانلود عکس الهام حمیدی وهمسرش , لباسمجلسی بچه گانه , عکس بازیگر ودانلود , آهنگ سردرگم از سامان جلیلی , عکس ارش برهانی و همسرش , دانلود اهنگ دقیقه های اخرازمرتضی پاشایی , عکس تایلند , کمد نوزاد , خانه نو عروس های ایرانی
اين روزها در ادبيات رسانه اي كشور از واژه هاي «عمليات رواني» و يا «جنگ نرم» و از اين قبيل واژه ها كم و بيش استفاده مي شود؛ واژگاني كه كاربرد آن پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري افزايش يافت. اما آيا اين واژگان تازه توليد شده اند و يا درگذشته نيز وجود داشته اند. سردار سيدمسعود جزايري، معاون فرهنگي تبليغي ستاد كل نيروهاي مسلح از صاحبنظران در اين موضوع است كه به سراغ او رفتيم تا در اين مورد با او به گفتگو بنشينيم. سردار جزايري علاوه بر تعريف اين واژگان، به ضعف مفرط پدافندي و آفندي در زمينه جنگ نرم عليه ايران پرداخت و انتخابات اخير را مرحله پاياني اين عمليات رواني دانست كه قصد داشت به كودتاي نرم تبديل شود.
او معتقد است كه بايد بصيرت لازم و باور به وجود يك جنگ نرم در كشور ايجاد شود، سپس اين آگاهي عمومي توسط نخبگان به سامانه هاي مديريتي مناسب تبديل شود تا منافذ پيش روي دشمن گرفته شود.

سردار جزايري رسانه ها را ابزار كودتا و جنگ نرم مي داند و مي گويد كه اين نوع جنگ به دليل ماهيت خود نيازمند رسانه است و استكبار جهاني با علم بر اين موضوع از تمام توان خود براي اقشار و سطوح مختلف رسانه هاي متفاوتي را پديد آورده است ولي نظام رسانه اي ما توانمندي لازم براي مقابله با بحران هاي عمليات رواني را ندارد لذا همايش «عمليات رواني و رسانه» براي زمينه سازي ايجاد توانمندي در رسانه هاي كشور برگزار شد.
¤ تعريف كلاسيك «جنگ نرم» چيست و از چه زماني شروع شد؟
- بعد از اينكه استكبار جهاني و دشمنان پديده اي به نام انقلاب اسلامي كه پس از دوره كوتاه مدت صدر اسلام، حكومت اسلامي تشكيل داد و مدلي از اسلام حكومتي ناب را به جهانيان عرضه كرد، دچار شكست هاي پشت سر هم در عرصه هاي امنيتي و نظامي به عنوان جنگ سخت و مباحث نيمه سخت- اگر اقتصاد را در اين طبقه بندي قرار دهيم- شدند. روش هاي نويني را براي مقابله با انقلاب اسلامي در نظر گرفتند كه در واقع موضوع «تهديد نرم» يا استفاده از «قدرت نرم» و يا حتي آنچه كه بعدها از آن به قدرت هوشمند ياد كردند در اين طبقه بندي قرار دارد.
در فاز جديد مبارزه عليه جمهوري اسلامي ايران كه رهبر فرزانه انقلاب در دو دهه گذشته از آن به عنوان شبيخون و تهاجم فرهنگي نام بردند، ابعاد متفاوتي را شامل مي شد به عبارت ديگر عمليات رواني و يا جنگ، تهديد و هر واژه اي از اين دست كه پسوند نرم دارد، ادراكات، بينش و شناخت افراد را نشانه گرفته است كه نتيجه چيزي به نام تروريسم رسانه اي است
¤ تروريسم رسانه اي به چه معناست؟
- تروريسم رسانه اي در واقع ترور حقيقت است كه در رابطه انقلاب اسلامي ايران مي توان گفت كه ترور ايمان، معنويت و معرفت انسان هاي جامعه ايران اسلامي را هدف قرار داده است.
¤ نقش و كاركرد رسانه ها در جنگ نرم چيست؟
- همانطور كه گفته شد در جنگ نرم يك تروريسم رسانه اي پديد مي آيد و اساساً جنگ رواني به دليل ماهيت و ذاتش نياز به رسانه دارد.
رسانه ها در اشكال مختلف اعم از راديو، تلويزيون، روزنامه، اينترنت و ماهواره رسالت آگاهي بخش و اطلاع رساني دارند و كسي كه عمليات رواني عليه كشور آماج انجام مي دهد، تلاش مي كند تا اين اطلاع رساني مبتني بر اميال و خواسته هايش خدشه وارد كند.
¤ وظيفه كشور آماج چيست؟
- اگر سيستم رسانه اي كشور آماج بتواند اغناسازي و متقاعدسازي كند و كنترل ذهن جامعه خود را در اختيار بگيرد مي تواند تا حدودي در مقابل تهاجم دشمن بايستد ولي بايد اذعان كرد كه به دليل پيشينه دشمنان ايران در مسئله رسانه كه در رسانه هاي قديمي و حتي در رسانه هاي مدرن را در اختيار قرار دارند، طبيعي است كه با اين اصلي ترين شيوه هجوم نرم تلاش مي كند تا باورهاي جامعه ما را تحت تاثير قرار دهد.
¤ آيا مخاطب جنگ نرم مديران و سياستگذاران جامعه هستند؟
- در جنگ نرم باورهاي جامعه هدف هستند يعني دشمن در سطوح مختلف دست به كار مي شود تا علاوه بر باورهاي رهبران مديران، نخبگان و عناصر موثر در سياستگذاري، مديريت و اجرا صنوف مختلف و سنين متفاوت را متأثر كند لذا مشاهده مي كنيم اگر فيلمي مبتني بر جنگ نرم براي بزرگسالان ساخته مي شود آثاري نيز براي كودكان توليد مي شود كه ذهن و فكر كودك را در مسير خواسته هاي ديگران قرار دهد.
¤ نمونه هايي هم از اين دست سراغ داريد؟
- بله، نمونه هاي آن زياد است مثلاً در بحث انرژي هسته اي سه نوع القاء صورت گرفت، اول معرفي ايران به عنوان كشوري ترسناك كه به سمت بمب اتم پيش مي رود، دوم القاي بيشتر بودن مضرات انرژي هسته اي نسبت به منافع آن در سطح مديريت و سوم، القا به عامه مردم كه انرژي هسته اي، يك عامل مزاحم است و بايد با فشار به مسئولان، آنها را از پيگيري حقوق ملت بازدارند.
¤ و نمونه ديگر؟
- در انتخابات دهم رياست جمهوري هم القائات زيادي انجام شد كه همگي مبتني بر طرح كودتا بود. براي رسانه ها از قبل برنامه ريزي شده بود كه براساس اين سناريو نقش سربازهاي پياده كودتا را ايفا كنند.
¤ آيا مي شود كمي بيشتر در خصوص اين كودتا توضيح دهيد؟
- آمريكا و انگليس، با سناريوي كودتا، رسانه هاي تحت مديريت و هدايت خود را بسيج كردند تا براي تأثيرگذاري بر روي افكار عمومي جامعه، يارگيري كنند. در مرحله اول همپيمانان منطقه اي و غيرمنطقه اي آنان كه بعضاً با مديريت صهيونيست ها اداره مي شدند، به آنان پيوستند سپس رسانه هاي منطقه اي به آن ملحق شدند و حلقه اي را تشكيل دادند كه رأس آن را رسانه هاي آمريكايي و انگليسي تشكيل مي دادند. اين حلقه رسانه اي با يارگيري قبلي كه داشت القائات خود را كه منشعب از اتاق هاي فكر استكبار جهاني بود به سرعت در رسانه هاي غيرهمگرا و غيرهم سو با نظام منتشر مي كرد تا مجموعه اي از القائات داخلي و خارجي را براي شهروند ايراني فراهم كند.
¤ فرموديد كودتاي نرم، آيا اين كودتاي نرم بيان ديگري از جنگ نرم است يا نه؟
- نكته اي كه من تأكيد مي كنم اين است كه در برهه هاي مختلف انقلاب اسلامي جنگ هاي اقتصادي، ديپلماتيك، سياسي و نظامي را تجربه كرده است. در مسئله انتخابات رياست جمهوري نيز دشمن با برآوردهاي اطلاعاتي خود تصور مي كرد كه قادر است با يك كودتا، آنچه كه خودشان اسم آن را انقلاب رنگي يا مخملي مي گذارند و به نظر ما يك واژه جعلي و دروغين است- با هماهنگي گسترده و زمان داري كه با عوامل نفوذي و عناصر داخلي داشتند، قادر است كه برآيند هجوم فرهنگي يعني تغيير رفتار و براندازي را به منصه ظهور برساند.
¤ از چه زماني دشمن به فكر كودتاي نرم افتاد و اين زمان بندي به چه صورت بود؟
- كودتاي نرم از اولين روزهاي انتخابات قبلي رياست جمهوري شكل گرفت و استارت كودتا براي مرحله دهم زده شد و در طول 4 سال دشمن برنامه ريزي كودتا را در دستو ركار داشت.
¤ با اين فرض اقدامات خنثي كننده اين برنامه ريزي دشمن چه بود و آيا پدافند نرم براي آن آماده شد؟
- متاسفانه هيچ اقدام موثري صورت نگرفت. ما براي مقابله با دشمني كه در پي تغييير در رفتار، بينش ها، شناخت و بصيرت افراد با مديريت احساسات جامعه است بايد علاوه بر شناخت توانمندي هاي خود، تاكتيك هاي حريف را هم به طور دقيق شناسايي كنيم تا خطوط پدافندي داشته باشيم.
¤ آيا اين فعاليت ها براي مقابله با كودتاي نرم در طول چهارسال گذشته انجام شد؟
- ما در دو جبهه دچار ضعف مفرط هستيم يكي در جبهه پدافند و به خصوص در جبهه آفند كه دومي مهم تر است به عبارت ديگر ما در جبهه آفند نتوانستيم محاسن و توانمندي هاي نظام جمهوري اسلامي به قدر كافي به اطلاع افكار عمومي جهان برسانيم و در جبهه پدافند نيز اجازه نفوذ در جامعه اسلامي را به دشمن داده ايم در حالي كه اگر سامان هاي لازم وجود داشت و از شناخت كافي برخوردار بوديم و اراده و انگيزه مناسب را براي خطوط پدافندي پيش بيني كرده بوديم هرگز به دشمن اجازه اين همه رخنه در جامعه اسلامي را نمي داديم.
¤ اين ضعف از كجا ناشي مي شود؟
- بخشي از اين ضعف، به ضعف مديريتي و بخشي هم به غفلت عمومي كه در اين زمينه داشتيم، برمي گردد. به خصوص غفلتي كه خواص، نخبگان و بدنه فرهنگي و مديريتي كلان كشور را دربرگرفته است. اگر همان زماني كه مقام معظم رهبري در مورد شبيخون فرهنگي هشدار دادند، مسئولان ذيربط تلاش جدي در اين مسئله به خرج داده بودند به طور قطع مي توانستيم در همان مقطع جلوي اين هجوم دشمن را بگيريم.
¤ برخي اقدامات دشمن در طول اين دو دهه را مي توانيد نام ببريد.
- دشمن با خط مقدم رسانه اي توانست به بخشي از افكار عمومي جامعه ما مواردي را القا كند. همچون بي اعتمادي نسبت به نظام، بي اعتبار كردن نظام مديريتي كشور، بي انگيزگي اجتماعي، بي حساسيتي نسبت به وجود دشمن و هجوم او، بي كفايتي مديران، القاي بي قانوني و بي صداقتي در بدنه مديريتي كشور و القاي نوعي اختلاف ميان مديران ارشد نظام كه همگي جزو موفقيت هاي دشمن در اين رابطه بود و خود را در عرصه انتخابات رياست جمهوري نشان داد. اين واقعيت تلخي است كه بايد بپذيريم تا علاج شود.
¤راه مقابله با جنگ نرم دشمن چيست و چطور مي توان اين عمليات دشمن را خنثي كرد؟
- پس از شناخت شيوه ها و تاكتيك هاي دشمن و تجزيه و تحليل صحيح آنها بايد براي مقابله با اين پديده پيچيده اجتماعي با ايجاد سامانه هاي متمركز سالها تلاش شود تا ادراكات اجتماعي و تفكر و انديشه مخدوش شده جامعه چه در خواص و چه در عوام اصلاح شود. در واقع بايد سالها به طور فشرده كار فرهنگي مستمر و برنامه ريزي شده انجام داد تا القائات دشمن پاكسازي شود ضمن اين كه مي دانيم دشمن دست از كار نكشيده است لذا بايد هم مراقب بود كه القائات جديدي به جامعه نفوذ نكند و هم لكه هاي سياه جامعه را بايد پاك كرد.
¤ استراتژي آينده ما در برابر دشمن چيست؟
- باور اين كه ما در يك جنگ نرم هستيم بسيار مهم است و اين باور بايد تبديل به يك باور مديريتي شود و ما با برگزاري همايش عمليات رواني و آينده پژوهي در سال گذشته مقداري ادبيات سازي و مفهوم سازي نسبت به اين موضوع را با حضور جامعه نخبگي براي رسيدن يك وفاقي در اين سطح، انجام داديم.
اين باورها بايد تبديل به سامانه هاي مديريتي شود بدين صورت كه بايد براساس اين باور انديشگاههايي ايجاد شود تا سبب وحدت رويه در مفاهيم و ادبيات و باورهاي علمي شود. اين سامانه هاي مديريتي منبعث از باورها و انديشگاهها مي تواند در دو حوزه آفند و پدافند عمل كند.
¤ با اين توضيحات به نظر مي رسد كه بخشي از جامعه در عرصه انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري ناخواسته وارد صحنه كودتاي نرم شدند؟
- تأثيرات عمليات رواني در جايي خود را نشان مي دهد كه القائات به گونه اي باشد كه حق و باطل قابل تشخيص نيست و سيستم رسانه اي كشور نشان داد كه توانمندي لازم براي مقابله با شرايط بحراني تهاجم فرهنگي و جنگ نرم را ندارد چرا در عرصه انتخابات اخير بخشهايي از عموم جامعه و حتي جامعه نخبگي ناخواسته تحت تأثير القائات دشمن قرار گرفت ولي بخشهايي هم به دليل تضاد با جمهوري اسلامي در اين جرگه قرار گرفتند.
¤ آنها چه كساني بودند؟
به طور قطع خواصي كه مديريت صحنه را برعهده داشتند و پشت پرده را ساماندهي، سياستگذاري و مديريت مي كردند آگاهانه به دشمني با نظام و انقلاب اسلامي برخاستند و اگر مشاهده مي كنيد كه افكار عمومي جامعه به دنبال برخورد با عوامل فتنه است به اين دليل است كه اعتقاد دارد و اكنون تنها بدنه اي و يا بخشهايي از گروه فتنه و كودتا دستگير شدند و بخشهايي آزادانه، دسايس خود را ادامه مي دهند لذا خواستار برخورد با باقيمانده عوامل به خصوص مديران اصلي كودتا هستند.

منبع: کیهان
نگارش در تاريخ 2015-08-18 توسط karebartar |
رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
جشن عروسی
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
جدیدترین تجهیزات تالار
دوربین مداربسته
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
طرز تهیه روغن خراطین
معرفی دینگ و ذکر تفاوت‌ها
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
انجام پایان نامه مدیریت
نمایندگی برندها در ایران
روش انتخاب اسباب بازی مناسب کودکان
سامانه جامع مشاغل شهرری

لینک های مفید
آموزش مجازی | تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ

.: :.